Chuyển dữ liệu từ Nhân Mã ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Truyền Thuyết (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Nhân Mã chính thức nói lời chia tay!
BQT đã liên hệ với BQT Truyền Thuyết để thỏa thuận sát nhập Nhân Mã sang Truyền Thuyết. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Truyền Thuyết tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Nhân Mã sang Truyền Thuyết.

Thời gian chuyển Server : 23h30 : 30/5/2018 - 23h59' : 2/6/2018
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Truyền Thuyết : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Truyền Thuyết

Lưu ý :

  • THOÁT HẲN GAME 2 BÊN MU TRƯỚC KHI SÁT NHẬP NẾU KHÔNG SẼ BỊ MẤT NHÂN VẬT, ĐỒ ĐẠC VÀ TIỀN TỆ .
  • Tuyệt đối không được sát nhập 2 hay nhiều tài khoản vào 1 tài khoản đích. Nếu không mất đồ, nhân vật, tiền tệ... .
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Truyền Thuyết trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Truyền Thuyết không nhất thiết trùng với Nhân Mã . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Nhân Mã sẽ được thay thế sang Truyền Thuyết .
  • Hướng dẫn + Báo lỗi chi tiết tại :  http://forum.muchiton.net/forumdisplay.php?f=52

    CLIP HƯỚNG DẪN SƠ QUA CHO ANH EM SÁT NHẬP :