Chuyển dữ liệu từ Hào Kiệt ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Bạch Long (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Hào Kiệt chính thức nói lời chia tay!
BQT đã liên hệ với BQT Bạch Long để thỏa thuận sát nhập Hào Kiệt sang Bạch Long. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Bạch Long tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Hào Kiệt sang Bạch Long.

Thời gian chuyển Server : 0h30 : 14/2/2018 - 23h59' : 17/2/2018
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Bạch Long : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Bạch Long

Lưu ý :

  • THOÁT HẲN GAME 2 BÊN MU TRƯỚC KHI SÁT NHẬP NẾU KHÔNG SẼ BỊ MẤT NHÂN VẬT, ĐỒ ĐẠC VÀ TIỀN TỆ .
  • Tuyệt đối không được sát nhập 2 hay nhiều tài khoản vào 1 tài khoản đích. Nếu không mất đồ, nhân vật, tiền tệ... .
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Bạch Long trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Bạch Long không nhất thiết trùng với Hào Kiệt . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Hào Kiệt sẽ được thay thế sang Bạch Long .
  • Hướng dẫn + Báo lỗi chi tiết tại :  http://forum.muthienmenh.net/forumdisplay.php?f=52

    CLIP HƯỚNG DẪN SƠ QUA CHO ANH EM SÁT NHẬP :