Chuyển dữ liệu từ Phuc. Hưng ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Arena (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Phuc. Hưng chính thức nói lời chia tay!
BQT đã liên hệ với BQT Arena để thỏa thuận sát nhập Phuc. Hưng sang Arena. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Arena tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Phuc. Hưng sang Arena.

Thời gian chuyển Server : 23h30 : 13/3/2018 - 23h59' : 15/3/2018
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Arena : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Arena

Lưu ý :

  • THOÁT HẲN GAME 2 BÊN MU TRƯỚC KHI SÁT NHẬP NẾU KHÔNG SẼ BỊ MẤT NHÂN VẬT, ĐỒ ĐẠC VÀ TIỀN TỆ .
  • Tuyệt đối không được sát nhập 2 hay nhiều tài khoản vào 1 tài khoản đích. Nếu không mất đồ, nhân vật, tiền tệ... .
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Arena trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Arena không nhất thiết trùng với Phuc. Hưng . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Phuc. Hưng sẽ được thay thế sang Arena .
  • Hướng dẫn + Báo lỗi chi tiết tại :  http://forum.mudinhcao.net/forumdisplay.php?f=51

    CLIP HƯỚNG DẪN SƠ QUA CHO ANH EM SÁT NHẬP :