Chuyển dữ liệu từ Sài Gòn ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Châu Âu (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Sài Gòn chính thức nói lời chia tay!
BQT đã liên hệ với BQT Châu Âu để thỏa thuận sát nhập Sài Gòn sang Châu Âu. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Châu Âu tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Sài Gòn sang Châu Âu.

Thời gian chuyển Server : 22h30 : 1/6/2018 - 23h59' : 3/6/2018
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Châu Âu : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Châu Âu

Lưu ý :

  • THOÁT HẲN GAME 2 BÊN MU TRƯỚC KHI SÁT NHẬP NẾU KHÔNG SẼ BỊ MẤT NHÂN VẬT, ĐỒ ĐẠC VÀ TIỀN TỆ .
  • Tuyệt đối không được sát nhập 2 hay nhiều tài khoản vào 1 tài khoản đích. Nếu không mất đồ, nhân vật, tiền tệ... .
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Châu Âu trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Châu Âu không nhất thiết trùng với Sài Gòn . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Sài Gòn sẽ được thay thế sang Châu Âu .
  • Hướng dẫn + Báo lỗi chi tiết tại :  http://forum.musaigonss6.com/forumdisplay.php?f=51

    CLIP HƯỚNG DẪN SƠ QUA CHO ANH EM SÁT NHẬP :